เมนูหลัก / ข่าวสาร / บริการกิจกรรมบำบัด
การดูแลโรคเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด (ACL Injury) ด้วยความเป็นเลิศ

 

 

ทาง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความตั้งใจนำเสนอกระบวนการดูแลผู้ป่วย โรคการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (Anterior cruciate ligament, ACL)  โดยหวังผลให้ท่านสามารถฟื้นฟูสภาพและกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างรวดเร็ว