เมนูหลัก / ข่าวสาร / บริการกิจกรรมบำบัด
ยินดีด้วยกับ นพ.อัครพงค์ ปัทมาภรณ์พงค์ กับเอาชนะ Full Marathon ของ เปิด หวอ วิ่ง The Ambulance Run 2023

ยินดีด้วยกับ นพ.อัครพงค์ ปัทมาภรณ์พงค์  กับเอาชนะ Full Marathon ของ

เปิด หวอ วิ่ง The Ambulance Run 2023

 

แหล่งที่มารูปภาพ https://www.facebook.com/akarapong.pattamapornpong/

         โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จัดงานวิ่งการกุศล "เปิด หวอ วิ่ง The Ambulance Run 2023"  เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลราชวิถี  เพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  "ส่งต่อการให้ เพื่อหลายชีวิต"

 

แหล่งที่มารูปภาพ https://www.facebook.com/akarapong.pattamapornpong/

 

         วันนี้ (26 มี.ค. 66) ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เปิด หวอ วิ่ง The Ambulance Run 2023 ในโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลราชวิถี “ส่งต่อการให้ เพื่อหลายชีวิต”  โดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ มุ่งส่งเสริมการตระหนักรู้ของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และเพื่อจัดหาทุนสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ภายในงานมีอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพมาร่วมวิ่งด้วย เช่น หมอโอ๊ค DoctorSixpack หมอติณห์ วัยรุ่นสอนสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีบริการวัดความดันตรวจสภาพร่างกายก่อนวิ่ง ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย บูธอาหาร และเครื่องดื่ม จากภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนงานวิ่งในครั้งนี้

 

แหล่งที่มารูปภาพ https://www.facebook.com/profile.php?id=100089597862157