เมนูหลัก / การบาดเจ็บ / การบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า

การบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า 

การบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (Anterior cruciate ligament, ACL) นั้นเป็นการฉีกขาดหรือแพลงของเอ็นไขว้หน้า 
ซึ่งเป็นหนึ่งในเอ็นที่สำคัญในหัวเข่า อาการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างการเล่นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการหยุดกะทันหัน การเปลี่ยนทิศทาง การกระโดด 
เช่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล หลายคนได้ยินหรือรู้สึกว่า "ป๊อป" ที่หัวเข่าเมื่อได้รับบาดเจ็บ หัวเข่าอาจบวม รู้สึกไม่มั่นคงและเจ็บปวดเกินกว่าจะลงน้ำหนักได้ 
การรักษาจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ ซึ่งมีตั้งแต่การพักการใช้งาน การออกกำลังกายเพื่อฟื้นความแข็งแรงและความมั่นคง 
การผ่าตัดซ่อมหรือทดแทนเอ็นฉีกขาด และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บซ้ำได้
อาการที่ควรสงสัยการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า
• ความรู้สึก "ป๊อป" หรือดังที่หัวเข่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ
• ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไปได้
• บวมอย่างรวดเร็ว
• ความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ลดลง
• ความรู้สึกของความไม่มั่นคงหรือหลวมที่ข้อเข่าเวลาน้ำหนัก