เมนูหลัก / การรักษาทางการแพทย์ / การผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าเส้นใหม่ ( ACL reconstruction)

การผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าเส้นใหม่ ( ACL reconstruction)

                การบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้า ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การเกิดการบิดบริเวณเข่าทำให้เส้นเอ็นฉีกขาด

 

เอ็นไข้วหน้าฉีกขาด

 

การเกิดเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดส่งผลให้เกิดการหลวมของข้อเข่าและเกิดความไม่มั่นคงขณะออกกำลังกาย มีอาการเข่าทรุดในขณะบิดหมุนตัว ในผู้ป่วยที่ยังคงต้องเล่นกีฬาและมีอาการมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดรักษาเพื่อให้กลับไปเล่นกีฬาได้ตามปกติ เส้นเอ็นที่ฉีกขาดมีลักษณะการฉีกขาดแบบการกระชาก ทำให้ไม่สามารถเย็บต่อเส้นเอ็นได้ การผ่าตัดจะมุ่งเน้นไปที่การนำเส้นเอ็นบริเวณอื่นมาทดแทน เส้นเอ็นที่นำมาทดแทนเส้นเอ็นที่ฉีกขาดที่นิยมใช้และจัดเป็นมาตรฐานได้แก่ เส้นเอ็นแฮมสตริง (hamstring tendon) และ เส้นเอ็นกระดูกสะบ้า (bone-patella tendon bone)

 

เอ็นกล้ามเนื้อแฮมสตริง เพื่อนำไปสร้างเป็นเอ็นไขว้หน้าเส้นใหม่

 

ขณะการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อสร้างเอ็นไขว้หน้าเส้นใหม่ มีการให้การระงับการปวดระหว่างผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะได้รับผ่านโพรงประสาทหลัง (spinal block)  ในปัจจุบันนิยมทำร่วมกันกับการให้ยาชาเฉพาะที่ของเส้นประสาท (peripheral nerve block)  ทำให้อาการปวดหลังผ่าตัดมีปริมาณไม่มาก และการผ่าตัดในปัจจุบันจะทำการผ่าตัดด้วยวิธีผ่าตัดการส่องกล้อง (arthroscopic surgery)

 

การผ่าตัดส่องกล้อง

ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้องคือแผลมีขนาดเล็ก ส่งผลให้อาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดน้อย ทำให้การฟื้นตัวไว นอกไปจากนี้การผ่าตัดผ่านกล้องจะทำให้มองเห็นการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกได้ดี ซึ่งสามารถให้การรักษาไปในคราวเดียวกัน การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดประมาณ 3 แผล (อาจมากกว่านั้นในกรณีที่ต้องทำการซ่อมหมอนรองกระดูก)  แผลของการส่องกล้องจะมีขนาดประมาณไม่เกิน 1 เซนติเมตรจำนวน 2 แผล และแผลที่เกิดจากการตัดเส้นเอ็นที่นำมาทดแทนจะขึ้นกับชนิดของเส้นเอ็นที่เลือกมาทดแท