เมนูหลัก / การรักษาทางการแพทย์
การดูแลโรคเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด (ACL Injury) ด้วยความเป็นเลิศ
ทาง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความตั้งใจนำเสนอกระบวนการดูแลผู้ป่วย โรคการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (Anterior cruciate ligament, ACL) โดยหวังผลให้ท่านสามารถฟื้นฟูสภาพและกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าเส้นใหม่ คำถาม: เสียงลั่นในข้อเข่า (Crepitus) เกิดจากอะไร จะหายไหม 1. คำตอบ เสียงลั่นในหัวข้อเข่า เกิดจากการถูหรือเสียดสีของกระดูกอ่อนบนพื้นผิวข้อต่อหรือเนื้อเยื่ออ่อนอื่น ๆ รอบเข่าระหว่างการเคลื่อนไหว เสียงดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นเมื่องอเข่า เช่น เมื่อท่านย่อตัว ขึ้นหรือลงบันได หรือลุกจากเก้าอี้ เสียงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความกังวล ทั้งนี้ หากท่านไม่มีอาการแสดงอื่น ท่านไม่จำเป็นต้องมีการรักษาเฉพาะสำหรับเสียงลั่นในหัวข้อเข่า
การผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าเส้นใหม่ ( ACL reconstruction)
การผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าเส้นใหม่ ( ACL reconstruction) การบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้า ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การเกิดการบิดบริเวณเข่าทำให้เส้นเอ็นฉีกขาด เอ็นไข้วหน้าฉีกขาด การเกิดเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดส่งผลให้เกิดการหลวมของข้อเข่าและเกิดความไม่มั่นคงขณะออกกำลังกาย มีอาการเข่าทรุดในขณะบิดหมุนตัว ในผู้ป่วยที่ยังคงต้องเล่นกีฬาและมีอาการมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดรักษาเพื่อให้กลับไปเล่นกีฬาได้ตามปกติ เส้นเอ็นที่ฉีกขาดมีลักษณะการฉีกขาดแบบการกระชาก