เมนูหลัก / กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าใหม่
กายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าใหม่ กายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้ามีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจกรรมได้ในระดับเดียวหรือใกล้เคียงกับก่อนการบาดเจ็บ โดยผู้ป่วยสามารถตั้งเป้าหมายของระดับกิจกรรมร่วมกับแพทย์และนักกายภาพบำบัด เพื่อให้ท่านเข้าใจกระบวนการกายภาพบำบัดทั้งหมด สแกน QR-code เพื่อดู ไทม์ไลน์การทำกายภาพบำบัดทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดด้านล่าง URL:ขั้นตอนการกายภาพบำบัด - YouTube กายภาพบำบัดก่อนการผ่าตัด ( ≥ 6 สัปดาห์)