เมนูหลัก / ผลงาน
- Chutikarn Dejkriengkraikul - Lift Anterior cruciate ligament reconstruction & meniscus repair
- Chutikarn Dejkriengkraikul เข้ากับการรักษา Left Anterior cruciate ligament reconstruction & meniscus repair กับทาง Chiang Mai Orthopedics Sports medicine Physical Therapy Center และสำเร็จไปได้ด้วยดี
- Akarapong Pattamapornpong - Lift Anterior cruciate ligament reconstruction & meniscus repair
- Akarapong Pattamapornpong เข้ากับการรักษา Left Anterior cruciate ligament reconstruction & meniscus repair กับทาง Chiang Mai Orthopedics Sports medicine Physical Therapy Center และสำเร็จไปได้ด้วยดี
PhumniwatPhumniwat Thuha เข้ากับการรักษา Right Anterior cruciate ligament reconstruction & meniscus repair
Phumniwat Thuha เข้ากับการรักษา Right Anterior cruciate ligament reconstruction & meniscus repair กับทาง Chiang Mai Orthopedics Sports medicine Physical Therapy Center เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การรักษาผ่าตัดของ สำเร็จไปได้ด้วยดี และกำลังอยู่ในขั้นตอนการกายภาพบำบัดต่อไป
- Junjura Kantharet - Left & Right Anterior cruciate ligament reconstruction & meniscus repair
- Junjura Kantharet เข้ากับการรักษา Left & Right Anterior cruciate ligament reconstruction meniscus repair กับทาง Chiang Mai Orthopedics Sports medicine Physical Therapy Center เมื่อเดือนที่ผ่านมา การรักษาผ่าตัดของ สำเร็จไปได้ด้วยดี และกำลังอยู่ในขั้นตอนการกายภาพบำบัดต่อไป